Als gespreksleider kan ik morele beraden organiseren op verzoek van en bij organisaties en bedrijven.

Het gaat dan om morele dilemma's waar teamleden voor komen te staan of hebben gestaan. Een inbreng wordt verzorgd door degene die voor de concrete keuze stond/staat. Haar of zijn aanwezigheid is dan ook een pré.

Voor meer informatie over prijzen of andere vragen -

info@gezapigejackpot.com

      

06 1459 1526

Een moreel beraad is voor ieder team, om als moreel kompas stil te staan bij je dagelijkse keuzes.

'Willen wij duurzaam zijn als bedrijf?'

‘We komen vaker voor morele dilemma’s te staan omdat we ons bewuster gedragen. Wat is onze verantwoordelijkheid als bedrijf en die van mij als individu?’

 

Voor wie?

Morele beraden staan stil bij dilemma’s waar we tijdens de dagelijkse uitvoering van ons werk voor komen te staan. Dan moeten we vaak een snelle beslissing nemen en dat kan achteraf knagen. ‘Heb ik de juiste keuze gemaakt?’ Het kan ook zijn dat de keuze nog gemaakt moet worden en dat je als team door middel van een moreel beraad inzicht wilt krijgen in de keuze waar je voor staat. Kies ik optie A of kies ik B en waarom?

 

In de zorg, waar mijn achtergrond ligt, betrof dit zorgverleners welke keuzes moesten maken die directe invloed hadden op de zorgvragers en hun omgeving. Familieleden, vrienden, maar ook de maatschappij. In andere sectoren zijn de gevolgen van keuzes, misschien indirect, ook van invloed op de maatschappij. ‘Willen wij duurzaam zijn als bedrijf? Hoe dan?’

 

Bezinnen

In een moreel beraad brengt één iemand uit het team een dilemma in waar hij of zij voor staat/stond en aan de hand van vijf stappen werken we deze in anderhalf á twee uren uit. We bekijken wat het dilemma precies is, wie de betrokkenen zijn bij de keuze en welke argumenten voor optie A of B gebruikt kunnen worden.

Door stil te staan bij een dilemma, drijven de onderliggende waarden en normen naar de oppervlakte. In een team zullen deze onderling verschillen, maar hoever ben je als individu bereid om je eigen normen en waarden aan te passen aan de algemeen geldende norm of de bedrijfsvisie? En klopt jouw idee van wat jij denkt dat er van je verwacht wordt door het team?

 

Een moreel beraad bezint dus op een moreel dilemma van een individu welke onderdeel is van een team. Door hier de ruimte voor te nemen kun je keuzes maken waar jij achter staat, als individu maar ook als team. Het kan zelfs leiden tot een andere visie, een ander beleid, maar dat zal nooit het doel zijn.

Werken aan keuzes waar je achter kunt staan.

Als bedrijf.

Als team.

Als mens.