praktijk locatie.jpg

Ieder mens denkt na over wat voor hem of haar belangrijk is. Je veronderstelt iets, Bezit een aanname over hoe je leven zou moeten lopen of waar jij aan moet voldoen. bezoekers van een filosofisch practicus praktijk kennen vaak onrust. door twijfel, een dilemma, verzet tegen de gang van zaken, omdat ze niet weten wat ze willen of iets anders wezenlijks.

De Filosofisch Practicus leg ik uit als een vragend 'adviseur'. aan het einde van een gesprek krijg je namelijk een vraag mee met het advies om daarover na te denken. De filosofisch practicus is de ideale gesprekspartner om je te helpen bij je eigen ontwikkeling.

 

De Filosofisch Practicus helpt je om dat wat jij wilt onderzoeken te verdiepen. Samen op onderzoek om wijzer te worden.

Waarschijnlijk ontdek je inzichten, vind je rust in je dagelijkse leven door een beter besef. Zonder oordeel wordt er naar je geluisterd, Jouw ontwikkeling en denken staan centraal.

 

Het leven na kennismaking met de Filosofisch Practicus laat je meer vragen stellen bij wat je ‘vroeger’ aannam. Je wordt je gewaar van je eigen veronderstellingen en stelt daar kritische vragen bij. Je leeft bewuster. Het helpt je bij het maken van keuzes en geeft vrijheid en rust. Je leert leven met vragen, met onzekerheid en hoeft het niet allemaal te weten.

'Een cadeau aan jezelf.'

vrijblijvend Kennismaken kan altijd -

'Wil jij een stap terug doen, om een grotere sprong te kunnen maken?
Dat verdiepende gesprek voeren dat ertoe doet?
Een moment van vertragen om de waan/zin van de dag scherp te krijgen?
Niet het antwoord krijgen, maar inzichten verwerven door zelf kritischer te leren denken?'


kom dan eens vrijblijvend kennismaken om te zien of jij ontwikkelingsgesprekken wilt komen voeren.