praktijk locatie.jpg


'Wil jij een stap terug doen, om een grotere sprong te kunnen maken?
Dat verdiepende gesprek voeren dat ertoe doet?
Een moment van vertragen om de waan/zin van de dag scherp te krijgen?
Niet het antwoord krijgen, maar inzichten verwerven door zelf kritischer te leren denken?'


Kom dan eens vrijblijvend kennismaken.

Ieder mens denkt na over wat voor hem/haar/x belangrijk is. Je veronderstelt iets, bezit een aanname over hoe het leven zou moeten lopen of waar jij aan moet voldoen (om een goed leven te leiden). Bezoekers van m'n praktijk kennen vaak een vorm van onrust. Door twijfel, een dilemma, verzet tegen de gang van zaken, omdat ze niet weten wat ze willen (of juist wel) of iets anders wezenlijks.

Als Denk consulent, onderdeel van de Huisfilosoof, kunt u mij beschouwen als een vragend gesprekspartner, met een luisterend oor en zonder oordeel. U geeft aan waar u het over wilt hebben, samen staan we hierbij stil door vragen te stellen, u aan het nadenken te zetten en aan het einde van het gesprek krijg je een vraag mee die het gesprek weerspiegelt.

 

Waarschijnlijk word jij je bewust van je aannames, verkrijg je inzicht, vind je rust in je dagelijkse leven door een beter besef over je 'vraag/thema'. Jouw ontwikkeling en denken staan centraal.

 

Het verdiepende effect van de gesprekken laat je dagelijks meer vragen stellen bij wat je ‘vroeger’ aannam. Laat je stilstaan bij waar je voorheen misschien aan voorbij liep.

Je wordt je gewaar van je eigen veronderstellingen en stelt daar kritische vragen bij. Je leeft bewuster. Het helpt je bij het maken van keuzes en geeft vrijheid en rust. Je leert leven met vragen, met onzekerheid en hoeft het niet allemaal te weten.

'Een cadeau aan jezelf.'