De huisfilosoof II

"Vertegenwoordiger van de stem der vragen.
Bewandelt het pad van chaos en helderheid.
Bestaat bij de gratie van zelfonderzoek
en de bereidheid van de ander daartoe.
Met een figuurlijke stap terug
een tijdsimpasse creëerend,
om deze vervolgens te overbruggen."

De Huisfilosoof, je moet wel durven!

Een bedrijfspaljas.
Een schaduw aan de wand.
Een advocaat van de duivel.
Een belanghebbende in peis en vree.
Een verhelderaar.
Een behartiger van elke betrokkene ongeacht zijn sport op de bedrijfsladder.
Een verbinder.
Een belanghebbende van chaos.
Een baken van reflectie.
Een ontdekker.
Een vragend adviseur.

Is het een vliegtuig?
Is het een vogel?
Nee.
Het is de Huisfilosoof.

De huisfilosoof, wat heb je eraan?
 

Wellicht rees deze vraag te berde bij het ontdekken van z’n bestaan. Allicht leek het u een aardig idee om een huisfilosoof aan uw organisatie of bedrijf te verbinden.

Hij staat elitair, zoals het schoothondje dat bungelt in uw armtas. Als het stuk afgeschoten wild boven uw schoorsteenmantel. Maar hoe verantwoord je hem? Dit schoothondje is niet voor persoonlijk gebruik. Z’n toetreding tot het arsenaal van uw onderneming dient financieel gerechtvaardigd te worden.

 

Schoothond, ha. De huisfilosoof is net zomin een schoothond als hij een walvis is. De huisfilosoof is als een kunstenaar binnen uw onderneming. Hij creëert, maar heeft geen idee wat. Net als kunst is hij een gok, een bedrijfsrisico.

 

Ach vergeet hem maar, wie wil er nu een risico lopen?

Wie investeert er in kunst?

Wie betaalt een man om door de gelederen van z’n onderneming te gaan en staan om de noeste arbeid op te snuiven, te filteren en te kristalliseren in diamanten.

Verhalende parels producerend,

proza met puntjes op die I.

Zich in de verschillende lagen te verdiepen

om

te verbinden.

"Hij creëert, maar heeft geen idee wat."

Hij bedrijft geen wetenschap,

kunst behelst essenties van het leven. Vertalingen van betekenis gegeven door raderen uit uw wiel.

De huisfilosoof wrikt, hij ontdekt kieren en gaten waar hij zich doorheen wurmt. Hij gaat daar waar niemand hem voorging, ongemak verdragend met het oog op uw verlangen - te ontdekken.

Ontdekken wat er leeft, wat potentie bezit, wat voorradig is, wat onbevooroordeeld zich prijs durft te geven.

 

De huisfilosoof tracht aan het einde van zijn tijdelijke verbintenis iets van morele waarde achter te laten. Een nieuwe waarde, tevoorschijn getoverd uit de schaduw van wat altijd al aanwezig was. 

 

Hij ontdekt om te ontdekken.

Hij struint om het struinen.

Hij onderzoekt om het onderzoeken.

Hij observeert vanuit liefde.

U bent precies zoals u moet zijn,’ sprak Fellini.

 

Andere mensen zeiden ook van alles en soms is er geen touw meer aan vast te knopen.