De huisfilosoof

"Vertegenwoordiger van de stem der vragen.
Bewandelt het pad van chaos en helderheid.
Bestaat bij de gratie van zelfonderzoek
en de bereidheid van de ander daartoe.
Met een figuurlijke stap terug
een tijdsimpasse creëerend,
om deze vervolgens te overbruggen."

De Huisfilosoof, je moet wel durven!

Een bedrijfspaljas.
Een schaduw aan de wand.
Een advocaat van de duivel.
Een belanghebbende in peis en vree.
Een verhelderaar.
Een behartiger van elke betrokkene ongeacht zijn sport op de bedrijfsladder.
Een verbinder.
Een belanghebbende van chaos.
Een baken van reflectie.
Een ontdekker.
Een vragend adviseur.

Is het een vliegtuig?
Is het een vogel?
Nee.
Het is de Huisfilosoof.

Een Huisfilosoof vlieg je in en is betrokken gedurende een overeengekomen periode aan uw bedrijf of organisatie. Dit kan op projectbasis en eventueel langer al naar gelang.

Wat doet de Huisfilosoof?
Geen idee, het is een flexibele functie en kan op verschillende manieren ingevuld worden afhangende van de vraag van uw bedrijf/organisatie.

De Huisfilosoof springt in het diepe, maar kijkt ook naar de reflectie van de oppervlakte. Met ogen van buitenaf om deel te nemen aan de denktank van binnenuit. Als vragend adviseur, iemand die helpt met de wetten van de logica en consistentie. Die zorgt voor helderheid als reflector aan de spaak van uw wiel. Een ambassadeur van de waarneembare werkelijkheid van alle aspecten van uw bedrijf of organisatie.
Uw vraag is de start van de samenwerking.


Wanneer kunt u de huisfilosoof gebruiken? Bijvoorbeeld om zaken binnen uw bedrijf helderder in beeld te krijgen:
- Één op één
- in een team
- op een afdeling
- in uw organisatie of bedrijf

Als het gaat om
- het scherpstellen van uw bedrijfsvisie
- het helder krijgen van morele dilemma’s
-het boven laten drijven van onderliggende normen en waarden
 

Elke vraag is het onderzoeken waard.
Het gaat om wezenlijke vragen. De vragen die ertoe doen, die elk aspect van uw bedrijf of organisatie aangaat. De Huisfilosoof heeft geen vaste manier van werken, maar humor mag de vlag hijsen.

Wat beoogt de huisfilosoof?
‘HIJ OF ZIJ BEOOGT NIETS EN ALLES TEGELIJK,’
sprak ik bombastisch. ‘ZIJ IS VRIJ VAN PLICHT EN DE DRAGER VAN ALLE PLICHTEN. Zij vormt en laat los. Zij laat het midden zien door rechts en links in het daglicht te zetten. Daar waar de waarheid pijnlijk is en vreugdevol. Verworven inzichten, vergeten lessen, het is het niets waar alles over geweten wordt.'

Zij schept een beeld en deelt. Zij bevraagt en tornt aan de norm. De plicht van alledag. Met een gratie welke de natuur nergens gegeven is en toch altijd al bestond Schenkt zij nieuwsgierigheid, zere schenen, onwetendheid en alom vertegenwoordigend geluk.

In het vervullen van deze functie laat ik mij inspireren op principes van een voorganger in het Huisfilosoofschap,
Ingmar Heytze.
Huisfilosoof in 2000 bij het Centraal Museum in Utrecht.

Een bij vlagen vrije interpretatie van zijn stellingen:

‘De huisfilosoof toont geen wijsheid door het geven van antwoorden, maar brengt wijsheid bij anderen teweeg door vragen te stellen.

De huisfilosoof is niet bang voor domme vragen, deze bestaan niet wanneer ze vanuit oprechte nieuwsgierigheid worden gesteld.

De huisfilosoof beschouwt het als zijn plicht om elke conventie te bevragen – vooral zaken die al heel lang vastliggen, terwijl niemand meer weet waarom.

De huisfilosoof toont een gelijke interesse voor alle facetten van uw bedrijf of organisatie. Hij interesseert zich dus niet alleen voor het beleid en uw visie, maar ook voor uw klanten, medewerkers en het imago.

De huisfilosoof is een sociaal klankbord. Iedere medewerker zou bij de huisfilosoof aandacht moeten kunnen vinden met betrekking tot zijn eigen functie.

De huisfilosoof communiceert niet alleen met staf en medewerkers van uw bedrijf/organisatie, maar ook met uw publiek en het publiek met hem.

De huisfilosoof communiceert op alle mogelijke manieren; niet alleen via gesprekken, maar ook via e-mail, postduiven, prikborden, postvakken, ideeënbussen, sculpturen et cetera.

De huisfilosoof doet geregeld verslag van zijn ervaringen met vragen, stellingen en punten ter overweging.

De huisfilosoof is drukbezet, al is het – ook voor hemzelf – niet altijd duidelijk wat hij nu precies aan het doen is. Na afloop van zijn functieperiode moet blijken dat zijn aanwezigheid nuttiger was dan vooraf werd vermoed.’

Bron-
Ingmar Heytze